Wat is en doet de OuderRaad?
Vrijwel iedere basisschool in Nederland heeft een oudercommissie (OC)  of ouderraad (OR), zo ook de Eben-Haëzer school. Onze betrokken OR draagt bij aan activiteiten en organisatie van festiviteiten. Dit doen zij in overleg en in samenwerking met het lerarenteam en de schoolleiding. Zo werkt de OR mee aan de sinterklaasviering, kerstviering, begeleiding bij de schoolfoto’s, schoolreisje, kinderboekenweek en nog veel meer.

In tegenstelling van tot de Medezeggenschapsraad houdt de OR zich niet bezig met beleidszaken. De ouders van de OR geven vooral praktische hulp aan het team en de directie. Eerlijk waar: de OR zorgt voor sfeer & gezelligheid in school en is onmisbaar in het organiseren van allerlei activiteiten!

De enthousiaste ouderraad van onze school!
Regelmatig komt de OR bijelkaar: van deze bijeenkomsten worden ook notulen gemaakt. Een lid van de oudercommissie wordt voor vier jaar aangesteld. Momenteel bestaat de oudercommissie uit 8 leden:

- Gerjanne Kortlever (voorzitter)
- Marissa van Wingerden
- Elise Kortlever
- Rachel Erkelens
- Liane Bax
- Gwenda van der Putter
- Desire de Vos
- Lydia van Lingen

Mocht u vragen hebben of interesse hebben om deel te nemen, spreek een van hen gerust aan.