Nieuwsbrieven CBS Eben-Haëzer

Iedere maand een nieuwe nieuwsbrief!

Onze school verstrekt iedere maand een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kunt u als ouder(s)/verzorger(s) alles lezen over wat in de school leeft, de agenda staat hierin vermeld en u wordt op de hoogte gehouden van vieringen en schoolreisjes etc.

In het kader van de AVG-wetgeving worden de namen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in onderstaande nieuwsbrieven niet weergegeven. In de versie van deze nieuwsbrieven, die per e-mail onder de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen wordt verspreid, zijn deze namen wel voluit geschreven.

Namen van leerkrachten, directie- en bestuursleden worden overigens wel voluit geschreven, aangezien deze namen ook elders op de website en/of in de te downloaden documenten weergegeven zijn.


Schooljaar 2023-2024

Nieuwsbrief augustus/september

Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief november


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief februari

Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief juli