Welkom!

​Onze prachtige school aan de Irenestraat is een school met een heel lange traditie. Eigenlijk is de naam "School met de Bijbel Eben-Haëzer". In 2014 bestonden we al 100 jaar. Zolang geleden hebben voorouders van velen onder ons de school gesticht. Vanzelf ging dat niet, mensen hebben daar heel veel voor moeten doen. Ze waren er van overtuigd dat er een Christelijke school moest komen en die school kwam er. Een rijke geschiedenis is ons deel.
Na al die jaren zijn wij een school gebleven waarin regelmatig activiteiten plaatsvinden, die wij u op deze manier willen laten zien. Verder treft u hier de nodige informatie aan die met onze school en haar medewerkers te maken heeft. Zo zijn de schoolgids en de nieuwsbrieven digitaal te lezen.
Ook kunt u een kijkje nemen in de groep van uw kind, om te zien wat er allemaal in de groep speelt. Wij hopen dat u geregeld onze site zult bezoeken, zodat u ook op deze manier bij onze school betrokken blijft.

Laatste nieuws