Contact bestuur

Toezichthoudend bestuur
Onze scholenvereniging CBS Molenwaard heeft een toezichthoudend bestuur. Dit toezichthoudend bestuur (TB) wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Het TB is het bevoegd gezag van de school, samen met de directeur-bestuurder mw. P. den Haan. Ze dienen verantwoording af te leggen voor en toezicht te houden op het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid. Voor meer informatie www.cbsmolenwaard.nl.

Om contact op te nemen met het bestuur, kunt u een e-mail sturen naar: secretaris.smdb@cbsmolenwaard.nl