Enkele moeders van zowel onze school als van CBS Rehoboth, komen eens per drie weken op woensdagochtend samen om te bidden voor de scholen, haar leerlingen en alle teamleden. Het is bemoedigend te weten dat ouders biddend om ons heen staan. We mogen daarbij weten dat God niet loslaat wat Zijn hand is begonnen. Blijft u thuis meebidden voor het onderwijs op onze scholen?

Indien u gebedspunten heeft of wanneer u meer zou willen weten over deze gebedsgroep, stuur dan gerust een e-mail naar gebedsgroep@cbsmolenwaard.nl.