Klik op de button hieronder om de brief met betrekking tot de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage openen. Deze brief is op 17 september 2019 aan alle ouders/verzorger verstuurd per e-mail. In deze brief is tevens informatie opgenomen over de betaling van de schoolreis en het schoolkamp.

Brief ouderbijdrage