Vrijwel iedere basisschool in Nederland heeft een oudercommissie (OC)  / ouderraad (OR), zo ook de Eben-Haëzer school. De oudercommissie draagt bij aan activiteiten en organisatie van festiviteiten. Dit doen zij in overleg en in samenwerking met het lerarenteam en de schoolleiding. Zo werkt de oudercommissie mee aan de sinterklaasviering, kerstviering, begeleiding bij de schoolfoto’s, schoolreisje etc...

In tegenstelling van tot de Medezeggenschapsraad houdt de Oudercommissie zich niet bezig met beleidszaken. De ouders van de Oudercommissie geven vooral de praktische hulp aan het team en de directie.

Regelmatig komt de oudercommissie bijeen: van deze bijeenkomsten worden ook notulen gemaakt.

Een lid van de oudercommissie wordt voor vier jaar aangesteld. Momenteel bestaat de oudercommissie uit 8 leden:

- Gerjanne Kortlever (voorzitter)
- Marissa van Wingerden
- Elise Kortlever
- Rachel Erkelens
- Liane Bax
- Gwenda van der Putter
- Desire de Vos
- Lydia van Lingen

Mocht u vragen hebben of interesse hebben om deel te nemen, spreek ons gerust aan.