Vakantierooster 2020-2021

Eerste schooldag
31 augustus 2020

Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag
2 april 2021
Tweede Paasdag
     
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart
13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen 2020-2021

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij:
Donderdagmiddag 8 oktober 2020 (vrij vanaf 12.00 uur)
Woensdag 10 februari 2021
Woensdag 7 juli 2021