Studiedag: leerlingen vrij

Op woensdag 31 oktober is een studiedag gepland voor de teamleden van CBS Eben-Haëzer. Tijdens deze dag gaan de leerkrachten nadenken over het thema identiteit. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn die dag vrij.