In de week van 10 t/m 14 december 2018 staat een spreekweek gepland. Als de leerkracht u wenst te spreken over de ontwikkeling van uw kind, dan zal u telefonisch of per e-mail worden benaderd. Indien u graag met de leerkracht van uw zoon/dochter in gesprek gaat, dan kunt u het initiatief daartoe nemen door de betreffende leerkracht een e-mail te sturen. Een vriendelijk verzoek om dit dan voor 6 december kenbaar te maken.