Graag beginnen we het nieuwe kalenderjaar met een ontmoeting met u als ouders. Daarom bieden we de mogelijkheid om op de eerste schooldag in 2019 's ochtends te beginnen met koffie en een begroeting op school. In 2019 willen we namelijk weer in nauwe verbondenheid met u als ouders optrekken, daarvan getuigt ook onze visie "Samen zorg voor ieder kind", ook in 2019!

Op maandag 7 januari 2019 starten de lessen zodoende om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar en hebt u de gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. De kinderen van groep 1/2a en 1/2b worden in hun eigen klas gebracht. Aangezien de leerkrachten van de onderbouwgroepen vanwege de nieuwjaarswensen in de hal aanwezig zijn, wordt u gevraagd tot circa 8.45 uur voor uw kind zorg te dragen. In de kleuterlokalen wordt materiaal klaargelegd waarmee de kinderen, gedurende dit kwartier, kunnen spelen.